Z powodu wypowiedzenia umowy dzierżawy przez nowego właściciela terenu przy ul. Widokowej 1 w Łomnicy, istniejąca tam od 2005 roku wystawa sprzętu radiolokacyjnego ulega likwidacji.

W miesiącach czerwiec-lipiec 2016 r. planowane jest przewiezienie eksponatów wchodzących w skład wystawy sprzętu radiolokacyjnego do Muzeum Historii i Militariów przy ul. Sudeckiej 83 w Jeleniej Górze.

Do czasu zakończenia prac budowlanych i montażowych na placu obok budynku wystawowego przy ul. Sudeckiej 83 w Jeleniej Górze (sierpień-wrzesień 2016) wystawa sprzętu radiolokacyjnego będzie nieczynna dla zwiedzających.