Ekspozycja przygotowana w formie planszowej podzielona została na kilka bloków tematycznych.

W pierwszym naświetlono sowiecko-niemieckie przymierze polityczne i wojskowe z lat 1939 - 1941. Ukazano wspólną agresję na Polskę, jej rozbiór oraz okupację, podczas której współpracujące ze sobą mocarstwa wprowadziły w życie ludobójczą politykę wobec obywateli podbitego kraju.

Kolejne bloki tematyczne poświęcono zbrodni katyńskiej a następnie akcji AB, podczas której Niemcy rozstrzelali ok. 6. 5 tys. przedstawicieli polskiej inteligencji. Zrekonstruowano przygotowania do zbrodni i ich przebieg, pokazano najważniejszych sprawców. Przybliżono wybrane sylwetki ofiar.

Podsumowaniem wystawy jest próba bilansu ludobójczych operacji, ukazanie ich geograficznego zasięgu oraz faktu nieukarania większości odpowiedzialnych za nie funkcjonariuszy III Rzeszy i ZSRR, zwłaszcza sprawców zbrodni katyńskiej.

Do wystawy przygotowano specjalną ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, w ramach której odbędą się multimedialne lekcje muzealne nt. zbrodni katyńskiej.

Zapraszamy!